Grafika / Graphic


WOBEC / IN THE FACE (OF)

Tajemnica jedności – prawdziwa jedność lub prawdziwe "razem" nie jest razem syntezy, lecz razem twarzą w twarz ... wobec...(Emmanuel Levinas)

Wobec jest nieodłącznym towarzyszem naszego życia, to wspólne imię naszego indywidualnego jestem. Niezależnie od okoliczności nasze bycie jest zawsze byciem wobec. Wobec świata, wobec Innych, wobec siebie. Poprzez zawartą w samej swojej strukturze relację, bycia – wobec, słowo to przekreśla wszelką postawę obojętność czy neutralności. Być wobec to być przenikniętym dotykiem, prześwietlonym spojrzeniem i, co więcej, przez to samo spojrzenie być na pewien sposób zaświadczanym. Zawsze wobec – nigdy sam sobie.

Wobec to milcząc dialog... Dialog, który jest także ciągłym zdumieniem. Zdumieniem płynącym z zaskoczenia innością i bliskością zarazem. W nim, pomiędzy formami a nie w ich wnętrzu, dokonuje się tajemnica spotkania. Bo Wobec to odległość ode mnie do drugiego, wzajemność wypełniająca sobą całą przestrzeń dystansu. Wypełniająca nie pokonująca. Bliskość wychodząca naprzeciw, pomimo wszystkich : nie wiem, nie rozumiem, nie dostrzegam, błądzę. Pomimo tego co w nas inne, różne. Być wobec to być bezwarunkowo i otwarcie, być obecnością, która nie kryje się za wyrazem twarzy, która nie bierze udziału w publicznej grze.


AHER / INNY
serigrafia na płótnie, mixed techniques on canvas

BESHERT 140 X 100 cm


POMIĘDZY / IN BETWEEN 120 X 100 cm
BABEL Z INSPIRACJI WILKIEM STEPOWYM HERMANA HESSEGO
serigrafia na papierze czerpanym, mixed techniques on paper

BABEL / BABEL 100 X 70 cm


BABEL II / BABEL II 100 X 70 cm


POWROTY / COMING BACK 100 X 70 cm


SMUTEK WILKA / SADNESS OF WOLF 100 X 70 cm


POMIĘDZY / IN BETWEEN 120 X 100 cm


----------------------------------------------------------