Rzeźba / Sculpture


SEN ANDROGYNA / ANDROGYN'S DREAM
silikon, żywica, 200 x 200 x 250 cm
silicon, resin, 200 x 200 x 250 cm

Naszym powołaniem jest jedność. Dwoistość, która jest naszym nieszczęściem to przecięcie, sprawiające, że ten kto kocha jest inny niż ten kto jest kochany, ten, kto poznaje jest inny niż ten kto został rozpoznany, materia inna niż ten kto na nią działa. To oddzielenie podmiotu od przedmiotu. Androgyn jako symbol całości i doskonałej pełni staje się lustrem, w którym odbija się nasza osamotniona cząstkowość. Słowa nie są w stanie przekroczyć dystansu.

CANTO HONDO / PIEŚŃ Z GŁĘBI
instalacja multimedialna, technika własna: Kamila Piazza, muzyka: Ewa Landowska
sound istallation, author's own technique: Kamila Piazza, music: Ewa Landowska

Każda istota woła bezgłośnie, by odczytywać ją inaczej. (Simone Weil)

Ujrzeć - usłyszeć Innego i to ujrzenie - usłyszenie utrwalić w formie to dla mnie istota tworzenia. Forma nie utrwala dzieła. Artysta stwarza formę chroniącą echo Innego i jego cień. Utrwala echo, bo tęskni za słowem. Nie gasi pragnienia. Rozbudza je. Tęskni. Czeka. Obraz, rzeźba to gest wyciągniętej ręki. Ryzyko zawieszenia w próżni... Cicha prośba (modlitwa) o deszcz dopełnienia (Małgorzata Opoczyńska)


Canto hondo by ewalandowska


MIEJSCA POCZĄTKU / ORIGIN PLACESGROWING
technika własna, 200 x 40 x 100 cm
author's own technique, 200 x 40 x 100 cm


Dni, lata
niepozorne, kruche...
zanurzam się w nie garściami
w zapach...
wspomnienia drobinkami pyłu
oblepiają ciało.
Ugniatam je w mokre od łez grudy nadziei...
ma kolor ciemno brunatny
czekam...
moje życie
ziemia pomiędzy palcami.


NOLLI ME TANGERE / NIE DOTYKAJ MNIE
instalacja muzyczna, 100 x 100 x 60 cm
sound istallation, 100 x 100 x 60 cm


Nolli me tangere... dotyk... zawsze obustronny... jest pytaniem o bliskość
naruszeniem granicy nie tylko dotykanego, lecz także
(a może przede wszystkim) dotykającego...
jest ofiarowaniem...
dźwięk który wzbudzamy... jak wypowiadane słowo
nie pozostaje w mocy naszej woli
ale porusza poprzez i wewnątrz nas kolejne brzmienia

wydobywany
stawia nas przed pytaniem
czy potrafimy słuchać


dźwięk / sound:

Tree 3 by ewalandowska

Tree 5 by ewalandowskaWOBEC / IN FACE
instalacja, technika własna 60 x 40 x 100 cm
istallation, author's own technique 60 x 40 x 100 cm


prawdziwa jedność lub prawdziwe razem nie jest razem syntezy, lecz razem twarzą w twarz... wobec (Emmanuel Levinas)

ZSTĘPOWANIE